Majoittajien antamat arvostelut vieraista Airbnb:ssä

Airbnb:ssä vieras arvostelee majoittajan ja majoittaja vieraan. Molemmat osapuolet täyttävät samankaltaisen arvostelulomakkeen, joka koostuu sanallisesta arvostelusta ja 1-5 asteikon luokittelusta. Kaikki majoittajien antamat arvostelut vieraista eivät tosin tule näkyville.

Ensimmäisten vuokralaisten arvostelu oli hankalaa, koska ei ollut kokemusta vuokralaisten skaalasta. Oli vaikea päättää, olivatko vuokralaiset jättäneet asunnon hyvään vai vieläkin parempaan kuntoon.

Sanallinen osuus

Vieraista jätetään kaikkien nähtävillä oleva sanallinen osuus, joka vakiintuneen käytännön mukaan on vuolasta kehumista. Vuokralaisia siis suitsutetaan enemmän tai vähemmän, mutta suitsutetaan joka tapauksessa, ellei kertakaikkiaan ole jokin syy olla tekemättä niin.

Huonoja arvosteluita vältetään viimeiseen asti, koska kukaan ei halua olla tekemisissä negatiivisuuden kanssa. Vuokranantajat eivät halua pelotella tulevia vuokralaisia totuudenmukaisilla arvosteluilla. Käytäntö on siis kaikkea muuta kuin läpinäkyvä, ja siihen on sopeuduttava. Jos tulee huono vieras ja vuokranantaja haluaa säilyttää positiivisen maineen, niin vaihtoehdot ovat joko jättää vieras arvostelematta tai kirjoittaa poikkeuksellisen lyhyt ja neutraali arvostelu, joka pitää osata lukea rivien välistä.

Tähtiluokitukset

Isäntä antaa vuokralaiselle tähtiä siisteydestä, viestinnästä ja talon sääntöjen noudattamisesta asteikolla 1-5. Outoa tässä on se, että isäntien antamat tähtiarvostelut eivät tule mihinkään näkösälle. Arviointilomake on itse asiassa hyvä ja kattava kaikessa yksinkertaisuudessaan. Vuokranantajana minusta olisi tosin mukava nähdä vieraiden aiemmin saamat tähtiarvostelut. Ovathan vuokranantajienkin tähdet kaikkien nähtävillä.

Annan viisi tähteä siisteydestä, jos astiat on tiskattu, tavarat ovat paikoillaan, roskat viety ja lattia on imuroitu. Useimmat vuokralaiset saavat neljä. Ihmiset ovat hyvin eri tavoin siistejä, esim. joku saattaa hinkata lattian todella puhtaaksi, mutta unohtaa keittiön siivouksen.

Viestinnästä saa viisi tähteä, kun ilmoittaa täsmällisesti saapumisajan ja kaikki siihen liittyvät muutokset mahdollisimman nopeasti. Viiden tähden vuokralainen vastaa kysymyksiin nopeasti.

Talon sääntöjen noudattamisesta saa viisi tähteä, kun elää ihmisiksi, siivoaa jälkensä, eikä polta tupakkaa sisällä ja vie roskat mennessään.

majoittajien-antamat-arvostelut-vieraista

Näin vieras arvostellaan Airbnb:ssä

Suosittelu

Vieraita myös suositellaan tai ei suositella. Tämäkään kohta ei tule julkisesti näkyviin, mutta varaukset voi sallia vain positiivisia suositteluja saaneille henkilöille. Tähän mennessä olen suositellut jokaista vierasta. Jos vuokraisin omaa kotiani, niin ottaisin tämän option käyttöön ilman muuta. Lopuksi Airbnb kysyy vielä, onko jotain josta haluaisi mainita Airbnbn:lle, mutta joka ei välity vieraille. Toivottavasti tälle kohdalle ei tule koskaan käyttöä.

Majoittajien antamat arvostelut vieraista eivät ole helpottamassa vuokralaisvalintaa. Airbnb kerää tietoa vieraista toistaiseksi tuntematonta tarkoitusta varten.  Olisi kuitenkin mukavaa, jos toiminta olisi avoimempaa puolin ja toisin.