Airbnb-laki tyrmättiin niukasti San Fransiscossa

Jakamistalouden maailmanvalloitus on aiheuttanut vastareaktion, josta viimeisimpänä San Fransiscon kaupungin yritys suitsia Airbnb:n toimintaa. San Fransisco on Airbnb:n pääkallopaikka, jossa on viime päivinä voimakkaasti kampanjoitu lyhytaikaisen vuokrauksen rajoittamisen puolesta ja vastaan.

Asumiskustannukset San Fransiscossa ovat korkeat ja Airbnb-vuokrauksen katsotaan vielä nostavan niitä. Alueilla, joilla on pulaa ennestään kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista, on kannattavampaa vuokrata asuntoa lyhytaikaisesti turisteille, koska tuotto on aivan eri luokkaa. Tämä taas vähentää markkinoilla olevien kohtuuhintaisten asuntojen määrää. Airbnb-kohteita löytyy San Fransiscosta reippaasti yli 4000.

Kaupunki halusi rajoittaa lyhytaikaista vuokraustoimintaa enintään 75 päivään vuodessa aiemman 95 päivän sijaan ja lisäksi vuokranantajien haluttiin raportoivan vuokraustoiminnastaan neljä kertaa vuodessa kaupungille. Ehdotuksen vasta-argumentteina esitettiin mm., että juuri korkean vuokratason alueilla ihmisillä on mahdollisuus lisätienesteihin vuokraamalla vierashuoneitaan. Airbnb itse kampanjoi suurella rahalla ehdotusta vastaan, mutta kampanja ei suinkaan herättänyt kaikissa ihastusta, vaan sitä pidettiin tyylittömänä.

Asiasta äänestettiin ja ”Airbnb-laki” tyrmättiin vain 55% enemmistöllä. Polemisoitavaksi jää, olisiko vastapuoli voittanut, jos sillä olisi ollut käytettävissä yhtä suuri vaalibudjetti kuin Airbnb:llä. ”Ei”-kampanja keräsi kahdeksan miljoonan dollarin vaalikassan, jonka päärahoittaja oli yllätys yllätys Airbnb. Asiasta lisää.

Tämä kaikki kertoo siitä, että jakamistalouden paisuessa kääntöpuolet verotulojen menetyksineen alkavat tulla esiin. Näin on käynyt jo useammassa kaupungissa, ja paine säännellä Airbnb:n toimintaa kasvaa jatkuvasti. On päivän selvää, että tilanne tulee muuttumaan tulevaisuudessa siitäkin huolimatta, että käyttäjät nimenomaan haluavat Airbnb-tyyppisiä palveluita.

Ongelmat ovat aivan eri luokkaa sellaisissa kaupungeissa, joissa turismi on merkittävä tulonlähde. Suomessa asia on kokonaan toisin, mutta saa nähdä, kuinka tilanne tulee kehittymään täällä.

Kampanjajuliste Airbnb-lakia vastaan San Fransiscossa.

Kampanjajuliste Airbnb-lakia vastaan San Fransiscossa. Kuva: Martha Kennedy